5. ledna 2012

Jiří Pospíšil: Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Čtyři žalobci vrchního státního zastupitelství se budou zodpovídat před kárným senátem. O podání žaloby rozhodl dnes ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Bývalý šéf pražského vrchního zastupitelství Vlastimil Rampula, jeho zástupce Libor Grygárek a jejich podřízení Ladislav Letko a Marcela Kratochvílová jsou podezřelí, že zdržovali žádosti švýcarské justice o právní pomoc v případu privatizace Mostecké uhelné společnosti. Švýcaři přitom několikrát upozorňovali českou stranu, že na účtech bývalých uhlobaronů zřejmě skončilo taky 8 miliard, které náleží českému státu. Když ministerstvo financí koncem minulého roku konečně zažádalo o připojení k trestnímu řízení, bylo už pozdě. Do našeho přenosového vozu zdravím ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila z ODS. Dobrý večer.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Dobrý večer přeji.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane ministře, o jaká zjištění se opíráte při podání kárné žaloby na ony čtyři státní zástupce?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já korektně říkám, a to není alibismus, že se jedná o materiály, které skoro měsíc zpracovávala komise nebo dohled na vrchním státním zastupitelství a následně pak experti Nejvyššího státního zastupitelství. A právě z toho důvodu, že se oba orgány podílely na průběhu kauzy MUS, tak požádali mě, jako nestrannou osobu, která má také právo podat kárnou žalobu, abych tyto kárné žaloby podal. Jinými slovy, já jsem si opravdu velmi rychle prostudoval podněty, které jsem obdržel včera odpoledne od pana nejvyššího státního zástupce a jak mi byly podány, tak je budu posílat dál. Mám-li říci, z čeho vycházejí, pak vychází ze studie celého spisu, který má desítky stran a tyto materiály byly studovány experty Nejvyššího státního zastupitelství.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Asi i při tom letmém přečtení vás ale přesvědčili, že je tady důvod podat kárnou žalobu?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Ano, samozřejmě, nebudu se podepisovat pod ničím, o čem si nemyslím, že tak má být učiněno. Já jsem přesvědčen, že tam opravdu docházelo k určitým průtahům a je teď třeba, aby nezávislý soud, v tomto případě kárný soud, řekl, zda ty průtahy jsou účelové a neměly být tak, jak si to myslí pan nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, i pan Mečl, a i já, anebo zda zkrátka bývalí vrcholní představitelé Vrchního státního zastupitelství v Praze měli právo mít svůj právní názor na tu věc. Je to tedy tvrzení proti tvrzení a není možné věc pro veřejnost objasnit jinak, než tím, že rozhodne nezávislý kárný senát.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Zeptám se ještě tedy jinak, proč si vy, pane ministře, i pánové Mečl a Zeman myslíte, že tady šlo o účelové průtahy?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Oni podrobně analyzovali, jak jsem řekl, pracovali na tom téměř měsíc, to, jak bylo odpovídáno, kdy bylo odpovídáno na jednotlivé podněty. Analyzovali například to, že když si vrchní státní zastupitelství vyhodnotilo, že orgánem, který se má přihlásit, je ministerstvo financí, tak to ministerstvo neinformovali. To jsou věci, kdy zkrátka jsou to jednoznačné otazníky, proč tomu tak bylo, a je třeba právě, aby to posoudil v seriózním kárném řízení nezávislý kárný senát u Nejvyššího správního soudu. To podezření z té účelovosti vychází právě z těchto jednotlivostí, kdy se obtížně zjišťuje, proč například ty finance nebyly informovány.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Dotyční státní zástupci, tedy pánové Rampula a Grygárek a Letko se brání, že se cítí nevinní a že jestli by měli jít a mají jít před ten kárný senát, pak před něj patří všichni státní zástupci, kteří údajně přišli s případem do kontaktu, zmiňují dokonce nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Co říkáte na tyto výhrady?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já samozřejmě tuto námitku budu nadále analyzovat, a budu si zjišťovat, kdo případně ještě další na zastupitelství přišel do kontaktu s tímto materiálem a kdo případně tedy tam něco neučinil, ač tak učinit měl. Také korektně říkám celou dobu veřejnosti, že je to pohled pana Zemana, pana Mečla, můj a řekněme těch lidí, co dělali dohled, pohled pana Rampuly aspoň je logicky jiný a počkejme si tedy na rozhodnutí, rozsudek nezávislého kárného senátu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Máte podezření, pane ministře, že státní zástupci, kteří teď čelí kárné žalobě, jednali v něčím zájmu, v politickém zájmu třeba?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Podívejte se, z těch materiálů, které já mám k dispozici a které jsem prostudoval narychlo, jak jsem řekl, pod návrhy kárných žalob se nedomnívám, že je možné z toho toto dedukovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Když se zeptám na to, co hrozí těm státním zástupcům, pokud tedy kárný senát je shledá vinnými, že zadržovali záměrně spolupráci a podněty ze švýcarské strany?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Pokud by kárný Senát došel k závěru, že ta kárná žaloba ve všech svých bodech je oprávněná, pak se domnívám, že je reálným možným trestem i to, že by dotyční přišli o funkci státního zástupce a já to takto nechci předjímat, opět bude to právní názor nezávislého senátu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Do té doby než se tak stane, budou dál pracovat dotyční pánové a také dáma.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Toto je téma, které budu příští týden řešit s panem nejvyšším státním zástupcem, vypadá to, že někteří ne, někteří možná ano, pan nejvyšší státní zástupce mě nyní odpoledne informoval, že tuto věc by rád se mnou ještě konzultoval. Takže dám odpověď příští týden veřejnosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Na čem záleží, jestli někteří budou mimo funkci postaveni do té doby, než se vše vyřeší, a někteří ne?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já si chci počkat na setkání s panem nejvyšším státním zástupcem počátkem příštího týdne, jaké argumenty mi pro toto sdělí a pak se samozřejmě rozhodnu a veřejnosti své rozhodnutí odůvodním.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Co se zanedbalo podle vašeho názoru, v tomto případě systémově, pokud jde o údajné pochybení státních zástupců, ono nabízí se otázka, jak je možné, že mohli dlouho zdržovat případ, ve kterém jde o dost peněz, o 8 miliard, které může Česká republika získat nebo taky nemusí?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Státní zastupitelství jako takové je nezávislé, nikdo do jeho činnosti nemůže zasahovat a nikdo také přesně nemůže vědět, jaké konkrétní kauzy v nuancích řeší. Tady já se opravdu domnívám, že zkrátka a dobře, kdyby vrchní státní zastupitelství poté, co získalo informaci o možnosti přihlásit se, informovalo neprodleně ministerstvo financí, pak bychom byli také někde jinde. Říkám to z toho titulu, že už od počátku ve spisech se ukazuje, že vrchní státní zastupitelství si bylo vědomo toho, že jediný, kdo může přihlásit pohledávku u Švýcarska, je ministerstvo financí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Když už jsme u toho, nese podle vás nějakou vinu právě tento úřad?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Podívejte se, já nemám rád takovéto házení špíny na jiné, nebo vytváření odpovědnosti u jiných. Je na ministerstvu financí, aby zhodnotilo svoji roli v celé kauze a případně vyvodilo z toho důsledky, mně toto nepřísluší. Já mám na starosti kárnou žalobu případně na státní zastupitelství, byť nemohu zasahovat do jeho činnosti, a toto jsem také učinil. Nebudu tedy jako někteří členové vlády zde hovořit o odpovědnosti nebo neodpovědnosti jiných členů vlády, to může příslušet pouze panu premiérovi.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Dodává ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Děkuji vám za váš čas. Na shledanou.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já vám také děkuji a přeji hezký večer.

JUDr. Jiří Pospíšil

JUDr. Jiří Pospíšil

předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
poslanec PČR
ministr

Více o autorovi