5. dubna 2012

Otevřený dopis radnice města Neveklova

Města a obce obdržela v nedávné době dopis od Českého olympijského výboru, Českého svazu tělesné výchovy, Sdružení sportovních svazů ČR a České obce sokolské od jejich představitelů pánů JUDr. Miroslava Jansty, Ing. Jičího Kejvala, JUDr. Zdeňka Ertla a paní Ing. Hany Moučkové, kteří oslovují primátory a starosty měst a obcí s prosbou, aby očekávané vyšší prostředky z výtěžku loterijních a sázkových her po novele loterijního zákona byly opět využity ve prospěch podpory sportu mládeže, kultury a charitativníc

Vážení sportovní přátelé,
 
projednali jsme Váš dopis z března letošního roku a ubezpečujeme Vás, že zastupitelstvo města Neveklova soustavně a odpovědně podporuje sport, kulturu, charitativní i další společenské organizace. S péčí řádného hospodáře na to myslíme každým rokem při sestavování rozpočtu a pečlivě kontrolujeme také účel, využití a vyúčtování poskytnutých prostředků.
 
V uplynulých létech jsme bohužel museli nahrazovat prudce klesající až nulové příjmy, které měly na tuto činnost přicházet z titulu přerozdělování hospodářského výsledku společnosti Sazka a.s. Z mimořádných prostředků obce jsme zabezpečovali stavební údržbu a nezbytné režijní náklady na provoz zejména sportovních zařízení. Pokud v letošním roce a v příštích létech získáme více prostředků z výtěžku loterijních a sázkových her, jsme připraveni je investovat do činností, které byly v minulých létech kriticky podfinancovány z důvodu otřesného hospodaření Vašich předchůdců v představenstvu, dozorčí radě a dalších orgánech podniku Sazka a.s.
 
V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat, abyste si z celého případu ztráty morálky, kontroly a úpadku firmy Sazka a.s. vzali ponaučení. Pokud existují podněty k trestně právnímu stíhání osob, které tento stav způsobily, vyzýváme Vás, abyste v zájmu budoucího poctivého a úspěšného rozvoje sportu v České republice i jménem našeho města učinili příslušné právní kroky.
 
Přejeme Vám hodně zdaru ve Vaší práci
 
 
Jménem města Neveklova
 
Ing. Jan Slabý v. r. 
starosta Neveklova
 
Karel Šebek v. r. 
místostarosta Neveklova, senátor Parlamentu ČR