3. února 2016

Evžen Tošenovský: Dobrý signál pro automobilový průmysl

Evropský parlament dnes ve Štrasburku podpořil dohodu členských států o novém měření emisí oxidu dusíku. Europoslanci ODS tento výsledek vítají.

„Jsem rád, že můžeme využít momentu, kdy jsou automobilky připraveny pracovat na technologickém řešení snižování emisí NOx. Co by teď evropský automobilový průmysl – pro nás tak důležitý – potřeboval nejméně, je nejistota a další odkládání,“ uvedl europoslanec Tošenovský s odkazem na tlak, kterému výrobci automobilů čelí od vypuknutí kauzy Dieselgate. 

Evžen Tošenovský se problematikou automobilového průmyslu ve výboru pro průmysl a energetiku Evropského parlamentu (ITRE) dlouhodobě zabývá a z pozice náhradního člena se zapojí i do práce nedávno vzniklého vyšetřovacího výboru pro měření emisí. Jak dále upřesnil: „Dohoda expertů členských států byla sice sama o sobě hodně tvrdá, ale důležité je, že v této oblasti dochází k posunu směrem k měření emisí odpovídajícímu více reálnému provozu." 

Technický výbor pro motorová vozidla, ve kterém experti členských zemí EU připravují prováděcí předpisy Evropské komise, přijal upravená pravidla pro měření emisí v říjnu roku 2015. Výbor pro životní prostředí (ENVI) Evropského parlamentu proti nim vznesl námitku, dnes odmítnutou většinou europoslanců. Evropská komise již minulý týden částečně vyšla požadavkům uvedeným v námitce vstříc, když představila revidovanou legislativu zpřísňující dohled nad zkušebnami.

Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

místopředseda strany
poslanec EP

Více o autorovi