12. prosince 2015

Vyjádření Evžena Tošenovského a Jana Zahradníka k výsledkům klimatické konference v Paříži

„Závěry konference v Paříži je nutné číst pragmaticky. V podstatě jde o "dohodu" vynucenou zastánci dotací, ideology boje se změnami klimatu, ale především zastánci zásadního přerozdělení bohatství vyspělého světa. Jsme svědky inženýrství, které dobře známe z evropské politiky. Už jednou jsme podlehli snaze zachraňovat svět přimícháváním biopaliv do benzínu a nafty. Nakonec se ukázalo, že biopaliva měla na životní prostředí výrazně negativní dopad,“ tvrdí Evžen Tošenovský. 

 

„Myslím, že klimatická konference v Paříži je obrovské divadlo. Slyšeli jsme dramatické projevy světových politiků, mnoho ambiciózních plánů. Je ale směšné klást si cíle na 100 let dopředu, tak vzdálenou budoucnost nikdo nedovede správně definovat. Jsme svědky změny klimatu, ale zůstává otázkou, zda jsou tyto změny zapříčiněny člověkem. Zatím se jedná pouze o teorii, proto mě překvapuje, že ji mnoho lidí vnímá jako dogma, odmítá diskutovat a vyslechnout jiný názor. Je známým faktem, že klima se cyklicky mění  zcela přirozeně. Pokud do tohoto procesu budou lidé zasahovat, napáchají naší planetě mnoho škod,“ říká Jan Zahradník.