2. prosince 2015

Přemysl Sobotka: Uprchlíci v Evropě

Kvůli válce na Blízkém východě musí Evropa řešit největší migrační vlnu od konce druhé světové války. A zatím ji nezvládá. Narážejí i recepty, které Evropa vymyslela jako řešení krize. Slovensko napadlo schválené kvóty na přerozdělování uprchlíků u Evropského soudního dvora a chce, aby je prohlásil za neplatné. O vývoji a řešení uprchlické krize v Evropě v komentovaných událostech České televize diskutoval 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.

 

Celý rozhovor s místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou můžete zhlédnout v archivu ČT24.


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A my pojďme k dalším zprávám. Slovensko podalo u Soudního dvora Evropské unie žalobu na přerozdělování běženců. Kvóty podle Bratislavy odporují evropskému právu a nedají se realizovat. Osmadvacítka je schválila v září jasnou většinou. Česko, které se Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem hlasovalo proti, se k žalobě nepřipojilo. 


Robert FICO, slovenský premiér /Zdroj: TA3/: 

Toto rozhodnutí, které přijala rada ministrů vnitra, je v rozporu s rozhodnutím Evropské rady. Rada ministrů vnitra měla rozhodovat jednomyslně a ne většinově. Žádáme, aby soud toto rozhodnutí o zavedení povinných kvót vyhlásil za neplatné. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu, se mnou teď ve studiu. Dobrý večer. 


Přemysl SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu /ODS/:

Dobrý večer. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A ve spojení jsme taky s Miroslavem Pochem, europoslancem. Dobrý večer i vám. 


Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/:

Dobrý večer. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pánové, otázka na vás stejná na začátek. Má taková žaloba smysl? Začnu u vás, pane Poche? 


Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/:

Nemá. Já jsem velmi rád za tu střízlivou reakci české vlády. Samo rozhodnutí Rady ministrů, ale i jeho procesní stránka nemají žádnou právní vadu a také v Bruselu zaznívá ze všech možných zdrojů, že ta žaloba je spíše mediální, předvolební, součástí předvolební kampaně na Slovensku a teprve ukáže se, jestli tomu tak bylo. Na druhou stranu Slovensko bude muset zaplatit velmi výrazné finanční prostředky za právní zastupování v této kauze, a já si myslím, že tyto finanční prostředky budou vynaloženy vniveč. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane Sobotko, vidíte to jenom jako takový politický apel právě Slováků na Slovensko, to znamená pouze dovnitř, jak o tom hovořil pan europoslanec? 


Přemysl SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu /ODS/:

Já tento názor nesdílím. Pro mě je to jasný signál, že Slováci se takhle rozhodli a že nesouhlasí s tím rozhodnutím ministrů vnitra. Tam samozřejmě je problém, protože ministři vnitra mají většinové hlasování, kdežto premiéři mají právo veta a tím pádem by tam to veto těch 4 zemí, které hlasovaly proti, tak by zaznělo. Ono bavíme se o kvótách, stále se to točí, ale ono se ukazuje, že ty kvóty nemají vůbec žádný význam, že se nenaplňují, že to ani nejde, že ten mechanismus je prakticky nemožný. Takže já si myslím, že pojďme se radši zabývat tím milionem dvě stě emigrantů, kteří jsou v daném okamžiku v Evropské unii za letošek. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ano, pojďme ale ještě se, jestli dovolíte tedy zpátky... 


Přemysl SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu /ODS/:

Já dovolím všechno. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

...k té žalobě, protože mě by zajímala ještě jedna věc. Pane Poche, ta žaloba je primárně nejenom nebo ne nejenom, ale ta vlastně není na kvóty, ona je na ten princip rozhodování, na ten způsob rozhodování. Není tohle to věc, která by mohla být precedentem, která je důležitá, aby se prostě řeklo, jestli ten způsob, jakým se, jakým se rozhodlo, je správný? 


Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/:

Určitě, ale z Lisabonské smlouvy, kterou myslím, že odsouhlasil i pan kolega Sobotka v Senátu na jaře 2009, tak jasně vyplývá, že v Radě ministrů je zavedeno většinové hlasování. To hlasování o kvótách bylo demokratické a prostě některé země byly přehlasovány. Proto já si myslím, že ta žaloba je velmi zbytečná. I když její výklad nebo její výsledek bude precedentem, ale já si myslím, že ten výsledek lze předjímat velmi jasně, takže v tomto ohledu myslím, že není pochyb. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ano, bylo to, pane Sobotko, hlasování, prostě většina se takhle rozhodla. Proč by někdo měl nějakým způsobem bojkotovat nebo se snažit zvrátit demokratické rozhodnutí? 


Přemysl SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu /ODS/:

Ale tam jde spíš o tu etáž, v jaké se to projednávalo a v jaké se to hlasovalo. Ministři vnitra v podstatě by o tom neměli rozhodovat, protože to je rozhodnutí hlav států a to jsou premiéři nebo prezidenti a tak dále. Tady myslím, že je ten základní právní problém. Samozřejmě bruselská půda má svůj nějaký právní pohled, ale premiér Fico by určitě nešel do nějaké bitvy, která by byla jenom mediální, ať už jsou to ty náklady a podobně. Maďaři se k tomu chtějí přidat také. Takže uvidíme, jak se ta celá situace bude vyvíjet. Ale tam je zarážející, že původně se o tom mělo opravdu jednat na úrovni premiérů a najednou to přehodili v té zkratce a bylo to překvapení i pro našeho ministra vnitra Chovance, že se to jednalo na té etáži ministrů vnitra. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane Poche, ale tento argument se aspoň v české mediální scéně jaksi velmi ventiloval, že to překvapivé bylo, že to bylo narychlo a rozhodnuto na úrovni, která tomu ne úplně jaksi příslušela. To není argument, který byste byl ochoten uznat? 


Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/:

Já ho můžu uznávat, nicméně Rada ministrů, ať už Rada ministrů vnitra nebo kterákoli jiná má právo hlasovat o ve věcech, které jsou jí přináležící, a tak se Rada ministrů vnitra rozhodla. Myslím si, že ta, výsledek té žaloby ukáže, že soud dá zapravdu Evropské komisi nebo radě a že to nebude zpochybnitelné. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pojďme tedy k těm samotným kvótám, nejenom k tomu rozhodování. Pan Fico dnes prohlásil, budu ho citovat: „Praxe ukazuje, že kvóty jsou fiaskem.“ Pane Poche, zkuste přesvědčit tady pana senátora, že kvóty nejsou fiaskem. 


Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/:

To já myslím, že lze souhlasit s tím výrokem premiéra Fica. A myslím, že česká vláda to zcela jasně opakovaně argumentuje na všech jednáních v Bruselu. Ale i na summitu na Maltě minulý měsíc. Česká pozice není ve prospěch kvót, protože se ukazuje, že technicky není možné je vymáhat, zajistit a v tom asi budeme s panem kolegou Sobotkou ve shodě. A my musíme hledat jiná řešení. Česká diplomacie je velmi aktivní na tom poli hledání těch dalších řešení, ať už s Tureckem nebo na euroafrickém summitu, takže myslím, že o kvótách v tuto chvíli nemáme rozdílný názor. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane senátore, vy tomu rozumíte, že dnes europoslanci, kteří hlasovali pro, říkají, že vlastně s vámi souhlasí nebo souhlasí s kritiky a oponenty, že ty kvóty jsou vlastně nanic? 


Přemysl SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu /ODS/:

Já tomu moc nerozumím, ale to je osobní postoj a hlasování pana kolegy v Evropském parlamentu. Pro mě je to jenom ukázka toho, že ty elity v Bruselu v Evropské unii totálně selhaly. Stále se o něčem hovoří, ale neřeší se ten základní problém. To znamená ta imigrační vlna. Vždyť si vzpomeňme, před pár měsíci Maďaři stavěli ostnatý plot a málem byli na pranýři a dneska to dělají další země, uvažují o tom Rakušané, Němci. Kam jsme se to dostali? Proč elity jasně nezačnou hledat původce celé té migrační vlny a nezačnou zasahovat a ten zásah, a tady souhlasím i s naší vládou a postojem, ochrana schengenských hranic. Nic víc a nic míň. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane Poche, znamená to, že dnes byste hlasoval jinak, než jste hlasoval v tom dubnu, kdy jste svým aktivním hlasem řekl, že kvóty ano? 


Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/:

Ne. Já si myslím, že kvóty jsou vyjádřením jakési evropské solidarity mezi jednotlivými členskými státy. To ale neznamená, že jsou vymahatelné, že můžeme těm azylantům určit, kde musí zůstat. Nefunguje to, ukázalo se to nejenom na příklad Slovenska nebo Maďarska, ale v poslední době i některých severských zemí. Na druhou stranu já si myslím, že celý imigrační problém musí řešit Evropská unie společně a solidárně nejenom, a tam má kolega Sobotka pravdu, přesně v těch oblastech, ze kterých ten problém vychází, ať už jsou to nestabilní režimy v Sýrii a v Iráku, nebo v africkém Sahelu, ale Evropa ho musí řešit společně. A ne stavěním bariér ať už na maďarsko-chorvatské nebo slovinsko-chorvatské nebo chorvatsko-srbské hranici. 
 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já se omlouvám, pane europoslanče, ale vy na jedné straně říkáte, že je to vyjádřením solidarity, ale zároveň několik vteřin řeknete, že to nefunguje a že vlastně souhlasíte s oponenty, že jsou nanic. Já tomu nerozumím. 


Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/:

Nejsou nanic. Pokud by byla zajištěna vnější hranice Schengenu, což tam je to velké selhání Řecka, řecké vlády, tak potom by ty kvóty mohly fungovat, protože by těch migrantů v Evropě nebylo tolik a hlavně by sem přicházeli pouze azylanti, kteří by měli již přiznaný mezinárodní status uprchlíka a potom by se dalo mnohem víc pracovat. Pokud sem přichází statisíce ekonomických migrantů, tak potom kvóty jistě fungovat nemůžou. 
 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane senátore, ono je poměrně jednoduché říkat, že ty kvóty jsou nanic, že to nefunguje a že to nemá smysl říkat ne, ale neměl byste i vy koneckonců k tomu přistupovat konstruktivně a říct dobře, tak pojďme tedy vymyslet způsob, systém, jakým způsobem vymyslet něco, co tedy bude fungovat nebo něco, co bude mít nějaký smysl? 


Přemysl SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu /ODS/:

Tam samozřejmě je to potřeba na ty etapy. Ti, kteří už jsou dneska v Evropské unii, ti už jsou prakticky nedohledatelní. Informace, která byla na plénu Senátu asi před 3 týdny od ministra vnitra Chovance, že v Evropské unii se pohybuje 20 milionů lidí, kteří přišli, byl jim odmítnut azyl a oni se někde potulují po Evropské unii. Teď máme za letošek milion asi dvě stě tisíc, dneska paní Merkelová řekla, že bude přijímat jenom Afghánce a nikoho dalšího... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pardon, to bych vám, abych vás uvedl, ona neřekla, že bude jenom Afghánce, ale ty Afghánce...


Přemysl SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu /ODS/:

Ale Afghánce, kteří jsou... 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ano, přesně tak, kteří mají důvod a kteří jsou v těžké situaci, ten zbytek nebude přijímat, abychom byli korektní. 


Přemysl SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu /ODS/:

Já jsem to trošku možná překroutil. Ale pojďme se bavit o tom, co s tím dneska. A dneska je jediná šance zajistit schengenskou hranici, ať to stojí, co to stojí. Přeci pojďme si říct, že Evropská unie bude uvolňovat peníze, věřím tomu, že i česká vláda, už to naznačuje, česká vláda nabídla i policejní a vojenskou pomoc těm státům, které s tím mají největší problém. Ano, toto se ale bohužel z pokynu Evropské unie neodehrává. 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Pane senátore, pane europoslanče, děkuju za vaši účast v Událostech, komentářích a přeju vám hezký večer. Na shledanou. 


Přemysl SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu /ODS/:

Na shledanou, díky za pozvání. 


Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/:

Dobrou noc.  

MUDr. Přemysl Sobotka

MUDr. Přemysl Sobotka

1. místopředseda Senátu PČR

Více o autorovi