27. listopadu 2015

ODS: Se zpřísněním podmínek pro kontrolu, nabývání a držení zbraní nesouhlasíme

Poslankyně Jana Černochová dnes ve Sněmovně představila návrh usnesení, kterým poslanci vyjádří nesouhlas s přístupem Evropské komise. Ta chce zpřísnit podmínky pro kontrolu, nabývání a držení zbraní.

 
„Není důvod zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní, které jsou drženy legálně. Nařízení Evropské komise pouze zkomplikuje život například sběratelům, sportovcům, myslivcům a mnoha dalším. Je zcela zbytečné, aby hráči airsoftu nebo paintballu museli mít zbrojní pas, jak by nová legislativa vyžadovala. Rozhodně se tím nezvýší bezpečnost občanů naší země, radikálové si zbraně opatří na černém trhu. Pokud si bruselští úředníci představují, že teroristé útočí legálně drženými zbraněmi, jen předvádějí svou nekompetenci. Brusel by měl předložit funkční opatření, která skutečně přispějí k boji s terorismem a zajistí bezpečnost. Omezování práv slušných občanů a zasahování do legislativy jednotlivých států jistě není správnou cestou, proto jsem Sněmovně předložila usnesení, které zaváže předsedu vlády, aby přijetí směrnice zabránil,“ komentuje Jana Černochová.
 
Návrh Evropské komise by podle ODS zasáhl například i kulturní instituce: „Všechny sbírky zbraní by byly postaveny mimo zákon s výjimkou muzeí, která ale budou muset své exponáty znehodnotit, čímž nevratně poškodí jejich historickou a kulturní hodnotu. Toto nařízení  pro mě znamená absolutní omezení svobod a práv občanů celé Evropské unie, nejenom České republiky. A vzniká tím nebezpečný precedens. Tvorba nic neříkajících nebo všeobjímajících, tedy vágních legislativních opatření pro oblast prodeje a držení zbraní je další ukázkou impotence Bruselu adekvátně reagovat na nastalé bezpečnostní hrozby a rizika,“ doplňuje Jana Černochová.
 
Občanští demokraté zároveň zveřejnili návrh usnesení, který poslankyně Jana Černochová předložila Sněmovně:

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zpřísnění podmínek pro kontrolu, nabývání a držení zbraní a střeliva navrhovanou směrnicí EK 
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje nesouhlas se záměrem Evropské komise zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní a střeliva, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie.
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. 
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje podporu vytvoření všech funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jinou manipulaci se zbraněmi a střelivem. 
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekvovala členské státy a jejich občany neoprávněným zpřísněním legálního držení zbraní a střeliva. 
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky deklaruje, že každý občan České republiky, který splní stanovené zákonné podmínky České republiky, má právo držet zbraň a odmítá represi zákona dbalých občanů České republiky. 
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá plnit zcela vágní opatření Evropské komise, která vedou k potlačení práv občanů České republiky. 
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pověřuje předsedu vlády České republiky, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové směrnice, která by narušovala český právní řád v oblasti kontroly, nabývání a držení zbraní a střeliva a tím zasahovala do práv občanů České republiky.